Ακυρώσεις Παραγγελιών: Εάν επιθυμείτε να γίνει ακύρωση κάποιας παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως στο info@xoovardas.gr.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η παράδοση της παραγγελίας στην εταιρία courier, η ακύρωση της παραγγελίας δεν θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή.